https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/issue/feed Kasvinsuojelulehti 2023-12-18T08:57:09+02:00 Nelli Piekkari kasvinsuojelulehti@gmail.com Open Journal Systems <p>Kasvinsuojelulehti on Kasvinsuojeluseura ry:n julkaisema jäsen- ja tiedotuslehti. Kasvinsuojelulehdessä julkaistaan ajankohtaisia kasvinsuojeluaiheisia kirjoituksia, uusimpia tutkimustuloksia, kokousesitelmien lyhennelmiä, alan uutisia, mielipiteitä, ehdotuksia yms..</p> https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142081 Pääkirjoitus: Viranomaisyhteistyöllä metsien karanteeni- ja vierastuholaisia vastaan 2023-12-16T23:36:32+02:00 Liisa Vihervuori <p>Viranomaisyhteistyöllä metsien karanteeni- ja vierastuholaisia vastaan</p> 2023-12-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/141164 Kuinka käy taimien? 2023-11-19T20:57:09+02:00 Katri Himanen Minna Kivimäenpää Jaana Luoranen Johanna Riikonen Hanna Ruhanen <p>Ilmaston lämpeneminen lisää puuston terveyden haasteita varttuneissa metsissä, mutta tuo epävarmuutta myös metsänviljelyyn. Uudella testikentällä tutkitaan kohotetun lämpötilan vaikutusta metsäpuiden taimiin.</p> 2023-12-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/141061 Mesisienituhojen odotetaan lisääntyvän ilmaston muuttuessa – esiintymistä tarpeen kartoittaa 2023-11-16T13:01:18+02:00 Eeva Vainio <p>Mesisienten aiheuttama juuri- ja tyvilaho on juurikäävän jälkeen toiseksi merkittävin eläviin puihin iskeytyvä sienitauti kivennäismaiden kuusikoissa. Sitä esiintyy yleisesti myös ojitetuilla turvekankailla, ja se leviää tehokkaasti lehtipuulta havupuulle. Ilmaston muuttuessa ja metsänkasvatusmenetelmien vaihtuessa tämän sienitaudin leviämisen edellytyksiä olisi syytä tutkia, jotta voidaan tunnistaa parhaita käytäntöjä tuhojen ennaltaehkäisyyn.</p> 2023-12-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142078 Kirjanpainajatuhoihin varautuminen kiinnosti yleisöä 2023-12-16T23:19:05+02:00 Anna Poimala <p>Kasvinsuojeluseuran Metsäjaosto järjesti ensimmäisen webinaarinsa 29.8.2023 otsikolla Kirjanpainajat kuusimetsissä - Tunnista, ehkäise, torju! Ohjelmassa oli neljä asiantuntijoiden alustusta, jotka käsittelivät kirjanpainajan tunnistamista, sen aiheuttamien tuhojen ennaltaehkäisyä ja torjuntaa, viranomaistyönä tehtäviä kirjanpainajaseurantoja, torjuntavalmisteiden käytön mahdollisuuksia sekä esimerkkitapauksia kesältä 2023. Lopuksi asiantuntijat vastasivat osallistujien kysymyksiin Q&amp;A-osiossa.</p> 2023-12-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142077 Maanmuokkaus juolavehnän torjunnassa 2023-12-16T23:12:00+02:00 Jasmin Isotupa <p>Maisterin tutkielmassani ”Juolavehnän hallinta eri muokkausmenetelmillä kevätviljan viljelyssä” tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset muokkausmenetelmät soveltuvat juolavehnän torjuntaan kevätviljoilla. Muokkausmenetelmistä mukana tutkimuksessa olivat kevytmuokkaus, kyntö sekä näiden yhdistelmä, juolannostinkäsittely ja pikakesannointi juolannostimella. Muokkausmenetelmiä verrattiin suorakylvöön ja nähtiin, että ensimmäisen tutkimusvuoden aikana pikakesannointi vähensi juolavehnää eniten.</p> 2023-12-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142076 Kevätviljapeltojen rikkakasviseurannat julkaistu verkossa 2023-12-16T22:58:31+02:00 Jukka Salonen <p>Yleisimpien rikkakasvien esiintyminen kevätviljapelloilla 1960-luvulta alkaen. Luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn runsaimmat rikkakasvit ennen ja nyt. Muun muassa näitä tietoja voi tarkastella Luken Luonnonvaratieto-palvelun sivustolla.</p> 2023-12-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142080 Euroopan ruokaturvallisuuden parantamista integroidun kasvinsuojelun koulutuksen avulla 2023-12-16T23:27:31+02:00 Aana Vainio <p>Vuoden 2022 joulukuussa me kolme suomalaista kasvinsuojelualan toimijaa (Juho Ahlberg, Tukes; Arja Jokinen, Kiipulan ammattiopisto; Aana Vainio, Lillukkametsä tmi) olimme Amsterdamissa eurooppalaisessa ”Better Training for Safer Food” -koulutuksessa. Koulutuksen aiheena oli integroidun kasvinsuojelun toteutuminen eri maissa erityisesti kasvihuoneissa tuotettavilla koisokasveilla (<em>Solanaceous</em>), käytännössä paprikalla, ja kurkkukasveilla (<em>Cucurbitaceae</em>). </p> 2023-12-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142079 Kasvinsuojeluteollisuus ry – mistä siinä on kyse? 2023-12-16T23:24:20+02:00 Andreas Heikkilä <p>Kasvinsuojeluteollisuus ry – eli tuttavallisemmin Kaste – on kasvinsuojeluaineita valmistavan teollisuuden yhteinen etujärjestö, joka on perustettu Helsingissä vuonna 1986. Kuten etujärjestöissä yleensä myös tämän yhdistyksen tarkoituksena on turvata alan etuja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Yhdistyksen muodostavat seitsemän Suomessa toimivaa alan yritystä, joiden yhteenlaskettu osuus kotimaan kasvinsuojeluainemarkkinoista on 80-85 %.</p> 2023-12-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti