https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/issue/feed Kasvinsuojelulehti 2024-07-03T09:19:23+03:00 Nelli Piekkari kasvinsuojelulehti@gmail.com Open Journal Systems <p>Kasvinsuojelulehti on Kasvinsuojeluseura ry:n julkaisema jäsen- ja tiedotuslehti. Kasvinsuojelulehdessä julkaistaan ajankohtaisia kasvinsuojeluaiheisia kirjoituksia, uusimpia tutkimustuloksia, kokousesitelmien lyhennelmiä, alan uutisia, mielipiteitä, ehdotuksia yms..</p> https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/146833 Harausrobotteja Suomen pelloille 2024-07-02T22:43:52+03:00 Victor Bloch Reetta Palva <p>Kaupallisia peltorobotteja on saatavilla tiettyihin viljelytöihin, kuten rikkakasvien haraamiseen. Robotit ovat kuitenkin kalliita, ja niiden käyttö on hieman monimutkaisempaa kuin traktorikäyttöisten työkoneiden tai työn teettäminen käsityönä. Ylittävätkö robottien hyödyt nämä haasteet, ja kuinka niitä käytetään tehokkaasti – näihin kysymyksiin tarvitaan vastauksia, ennen kuin peltorobotit yleistyvät maatiloilla.</p> 2024-07-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/146834 Biologisen torjunnan ja pölytyksen makroeliöiden käytön sääntely 2024-07-02T22:48:25+03:00 Aino-Maija Alanko <p>Biologisen torjunnan ja pölytyksen makroeliöiden markkinointi, käyttö ja maahantuonti otettiin Ruokavirastossa (entinen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) valvottavaksi vuonna 2013 kasvinterveyslainsäädännön muutoksen myötä.</p> 2024-07-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/146835 Otsonivesi marjakasvien kasvientuhoojien desinfioinnissa 2024-07-02T22:53:15+03:00 Anne Nissinen Marja Rantanen <p>Otsonivesi on herättänyt viime vuosina paljon mielenkiintoa yhtenä vaihtoehtona korvata kemiallisia torjunta-aineita. Kasvihuoneympäristössä on tehty jonkin verran havaintoja, joiden mukaan otsonivedellä olisi tehoa sienitauteihin ja tuholaisiin. Tutkimme Luonnonvarakeskuksen (Luke) hankkeessa otsoniveden tehoa avomaanmansikan keskeisiin tauteihin ja tuholaisiin.</p> 2024-07-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/146836 Uusi opas luomuvihannesten kasvinsuojeluun 2024-07-02T22:57:24+03:00 Anne Nissinen Terhi Suojala-Ahlfors Sari Himanen <p>Kasvinsuojelun onnistuminen on yksi kannattavan luomuvihannestuotannon kulmakiviä. Uudesta oppaasta saa tukea ennakoivaan kasvinsuojeluun, kasvintuhoojien tunnistamiseen ja suoran torjunnan keinoihin.</p> 2024-07-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Kasvinsuojelulehti