Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/ <p>Kasvinsuojelulehti on Kasvinsuojeluseura ry:n julkaisema jäsen- ja tiedotuslehti. Kasvinsuojelulehdessä julkaistaan ajankohtaisia kasvinsuojeluaiheisia kirjoituksia, uusimpia tutkimustuloksia, kokousesitelmien lyhennelmiä, alan uutisia, mielipiteitä, ehdotuksia yms..</p> fi-FI kasvinsuojelulehti@gmail.com (Nelli Piekkari) kasvinsuojelulehti@gmail.com (Nelli Piekkari) ma, 18 joulu 2023 08:57:09 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Pääkirjoitus: Viranomaisyhteistyöllä metsien karanteeni- ja vierastuholaisia vastaan https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142081 <p>Viranomaisyhteistyöllä metsien karanteeni- ja vierastuholaisia vastaan</p> Liisa Vihervuori Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142081 ma, 18 joulu 2023 00:00:00 +0200 Kuinka käy taimien? https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/141164 <p>Ilmaston lämpeneminen lisää puuston terveyden haasteita varttuneissa metsissä, mutta tuo epävarmuutta myös metsänviljelyyn. Uudella testikentällä tutkitaan kohotetun lämpötilan vaikutusta metsäpuiden taimiin.</p> Katri Himanen, Minna Kivimäenpää, Jaana Luoranen, Johanna Riikonen, Hanna Ruhanen Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/141164 ma, 18 joulu 2023 00:00:00 +0200 Mesisienituhojen odotetaan lisääntyvän ilmaston muuttuessa – esiintymistä tarpeen kartoittaa https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/141061 <p>Mesisienten aiheuttama juuri- ja tyvilaho on juurikäävän jälkeen toiseksi merkittävin eläviin puihin iskeytyvä sienitauti kivennäismaiden kuusikoissa. Sitä esiintyy yleisesti myös ojitetuilla turvekankailla, ja se leviää tehokkaasti lehtipuulta havupuulle. Ilmaston muuttuessa ja metsänkasvatusmenetelmien vaihtuessa tämän sienitaudin leviämisen edellytyksiä olisi syytä tutkia, jotta voidaan tunnistaa parhaita käytäntöjä tuhojen ennaltaehkäisyyn.</p> Eeva Vainio Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/141061 ma, 18 joulu 2023 00:00:00 +0200 Kirjanpainajatuhoihin varautuminen kiinnosti yleisöä https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142078 <p>Kasvinsuojeluseuran Metsäjaosto järjesti ensimmäisen webinaarinsa 29.8.2023 otsikolla Kirjanpainajat kuusimetsissä - Tunnista, ehkäise, torju! Ohjelmassa oli neljä asiantuntijoiden alustusta, jotka käsittelivät kirjanpainajan tunnistamista, sen aiheuttamien tuhojen ennaltaehkäisyä ja torjuntaa, viranomaistyönä tehtäviä kirjanpainajaseurantoja, torjuntavalmisteiden käytön mahdollisuuksia sekä esimerkkitapauksia kesältä 2023. Lopuksi asiantuntijat vastasivat osallistujien kysymyksiin Q&amp;A-osiossa.</p> Anna Poimala Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142078 ma, 18 joulu 2023 00:00:00 +0200 Maanmuokkaus juolavehnän torjunnassa https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142077 <p>Maisterin tutkielmassani ”Juolavehnän hallinta eri muokkausmenetelmillä kevätviljan viljelyssä” tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset muokkausmenetelmät soveltuvat juolavehnän torjuntaan kevätviljoilla. Muokkausmenetelmistä mukana tutkimuksessa olivat kevytmuokkaus, kyntö sekä näiden yhdistelmä, juolannostinkäsittely ja pikakesannointi juolannostimella. Muokkausmenetelmiä verrattiin suorakylvöön ja nähtiin, että ensimmäisen tutkimusvuoden aikana pikakesannointi vähensi juolavehnää eniten.</p> Jasmin Isotupa Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142077 ma, 18 joulu 2023 00:00:00 +0200 Kevätviljapeltojen rikkakasviseurannat julkaistu verkossa https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142076 <p>Yleisimpien rikkakasvien esiintyminen kevätviljapelloilla 1960-luvulta alkaen. Luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn runsaimmat rikkakasvit ennen ja nyt. Muun muassa näitä tietoja voi tarkastella Luken Luonnonvaratieto-palvelun sivustolla.</p> Jukka Salonen Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142076 ma, 18 joulu 2023 00:00:00 +0200 Euroopan ruokaturvallisuuden parantamista integroidun kasvinsuojelun koulutuksen avulla https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142080 <p>Vuoden 2022 joulukuussa me kolme suomalaista kasvinsuojelualan toimijaa (Juho Ahlberg, Tukes; Arja Jokinen, Kiipulan ammattiopisto; Aana Vainio, Lillukkametsä tmi) olimme Amsterdamissa eurooppalaisessa ”Better Training for Safer Food” -koulutuksessa. Koulutuksen aiheena oli integroidun kasvinsuojelun toteutuminen eri maissa erityisesti kasvihuoneissa tuotettavilla koisokasveilla (<em>Solanaceous</em>), käytännössä paprikalla, ja kurkkukasveilla (<em>Cucurbitaceae</em>). </p> Aana Vainio Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142080 ma, 18 joulu 2023 00:00:00 +0200 Kasvinsuojeluteollisuus ry – mistä siinä on kyse? https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142079 <p>Kasvinsuojeluteollisuus ry – eli tuttavallisemmin Kaste – on kasvinsuojeluaineita valmistavan teollisuuden yhteinen etujärjestö, joka on perustettu Helsingissä vuonna 1986. Kuten etujärjestöissä yleensä myös tämän yhdistyksen tarkoituksena on turvata alan etuja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Yhdistyksen muodostavat seitsemän Suomessa toimivaa alan yritystä, joiden yhteenlaskettu osuus kotimaan kasvinsuojeluainemarkkinoista on 80-85 %.</p> Andreas Heikkilä Copyright (c) 2023 Kasvinsuojelulehti https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/article/view/142079 ma, 18 joulu 2023 00:00:00 +0200