Multiplex-RT-PCR apuna kasvivirusten laaja-alaisessa tunnistamisessa

Kirjoittajat

  • Jaana Jukkala

Avainsanat:

Multiplex-RT-PCR, siRNA-syväsekvensointi, kasvivirukset, RNA-hiljennys, Velvet, VirusDetect

Abstrakti

Pro gradu -tutkielmassani ”Multiplex-RT-PCR-sovellusten kehittäminen kasvivirusdiagnostiikkaa varten ja virusten tunnistaminen siRNA-analyysillä” optimoin Ruokaviraston kasvintuhoojalaboratoriolle multiplex-RT-PCR-menetelmän ennakkoon valittujen RNA-virusten laaja-alaista tunnistamista varten. Rinnakkaisena menetelmänä käytin siRNA-analyysia varmistaakseni multiplex-RT-PCR:stä saatujen tulosten oikeellisuuden. Tutkimus on havainnollistava osoitus siitä, kuinka kasvivirusten tunnistusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti.

Osasto
Articles

Julkaistu

2021-03-02