Juurikääpätuhot männikössä

Kirjoittajat

  • Tuula Piri Luonnonvarakeskus

Avainsanat:

Männynjuurikääpä, tyvitervastauti, leviäminen

Abstrakti

Männynjuurikäävän aiheuttama tyvitervastauti on riesa Etelä- ja Keski-Suomen männiköissä erityisesti kasvupaikoilla, joilla puulajin vaihto männynjuurikääpää kestävälle lehtipuulle ei ole mahdollista.  Luonnonvarakeskuksessa tehty tutkimus osoitti, että tuhot saattavat lisääntyä merkittävästi seuraavassa mäntysukupolvessa. Tutkimuksessa seurattiin yhdeksän vuoden ajan juurikääpäsienten leviämistä männyn taimikossa, joka oli istutettu tyvitervastaudin vaivaamalle kasvupaikalle. Ensimmäiset taimet kuolivat juurikääpätartuntaan viisi vuotta istutuksen jälkeen. Kolmetoista vuotta istutuksesta taimia oli kuollut 1,2 hehtaarin alueella kaikkiaan 672 ja tyvitervastautipesäkkeiden määrä oli lisääntynyt edellisen puusukupolven yhdeksästä 48:aan. Juurikäävän tappamista taimista yli puolessa oli lisäksi juurikäävän itiöemiä eli kääpiä, mikä lisää itiötartuntariskiä erityisesti kesäaikaisessa taimikon harvennuksessa.

Osasto
Articles

Julkaistu

2021-12-14