Tuholaisten hallinta öljykasvien viljelyssä

Kirjoittajat

  • Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Avainsanat:

öljykasvit, tuholaiset, hallintakeinot

Abstrakti

Rypsin ja rapsin viljely on ollut Suomessa viime vuosina suurten haasteiden edessä. Kasvinsuojeluainevalikoiman kaventuminen ja suuret tuholaispaineet ovat luoneet epävarmuutta ja vähentäneet viljelyhalukkuutta, mikä on johtanut viljelypinta-alojen merkittävään laskuun.  Lajikekehityksestä huolimatta myöskään öljykasvien satotaso ei ole käytännön viljelyssä noussut toivotulla tavalla. Vuosien 2020-2022 aikana toimineen RypsiRapsi 2025 -hankkeen (www.rypsirapsi.fi) tavoitteena on ollut hakea uusin viljelyteknisin keinoin parannusta öljykasvien viljelyvarmuuteen ja satoihin sekä löytää kemiallisen kasvinsuojelun rinnalle uusia ratkaisuja erityisesti tuholaisten hallintaan.

Osasto
Articles

Julkaistu

2022-10-28