Biofungisideistä korvaajia kemialliselle kasvinsuojelulle metsätaimilla?

Kirjoittajat

  • Katri Himanen
  • Johanna Riikonen

Avainsanat:

biofungisidi, metsätaimituotanto

Abstrakti

Suomessa tuotetaan vuosittain noin 150 miljoonaa metsäpuiden tainta metsänviljelyä ja pienemmässä määrin metsitystä varten. Kaksi kolmasosaa taimista on kuusia, mäntyjä tuotetaan vuosittain noin 45 miljoonaa. Lehtipuista rauduskoivu on yleisin laji taimituotannossa. Sienitaudit ovat paakkutaimilla suurin ongelma talvivarastoinnin aikana. Metsäpuiden taimituotannossa biofungisidien tehoa on toistaiseksi tutkittu niukasti. Luonnonvarakeskuksen Suonenjoen tutkimustaimitarhalla kokeiltiin vuonna 2021 1-vuotiaiden männyn taimien sienitautien torjunnassa Binab t Skogsplanta -valmistetta.

Osasto
Articles

Julkaistu

2022-12-20